บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 162682 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 129470

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
- ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ Plant 3
- โหลดปูน ให้รถ Ready Mix
- ดูแลการบำรุงรักษาแพล้น ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129477

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า FG

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า FG

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-รับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค สินค้าสำเร็จรูป
-ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129469

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า FG

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้า FG

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-ขึ้นสินค้าสำเร็จรูป และตรวจจำนวนให้ถูกต้อง
-จัดวางสินค้าสำเร็จรูปที่หน้างาน ให้ลูกค้า

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129484

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถปูนผง (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถปูนผง (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
วิ่งรับ-ส่งปูนผง (ค่าเที่ยว)
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129488

ตำแหน่งงานว่างProcess Leader (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างProcess Leader (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129486

ตำแหน่งงานว่างLine Leader (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างLine Leader (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
บริหารและจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ปรับปรุงและนำเสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563
เลขที่ประกาศ : 129490

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
รับแผนการผลิต จัดทำใบสั่งผลิตล่วงหน้า เปิดใบสั่งผลิต ลงหน้างานเพื่อจัดเก็บเอกสารผลิต บันทึกข้อมูลการผลิต รายงานผลิตที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129480

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าโรงงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-รับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค วัตถุดิบ อะไหล่ และอุปกรณ์ทั่วไป

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129475

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาและฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาและฝึกอบรม

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
- รับผิดชอบการติดต่อสื่อโฆษณา เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือก , เอกสารการจ้างงาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดตามผลการทดลองงาน /ผลการทำงานประจำปี แรงงานสัมพันธ์ และดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน เช่น เสื้อฟอร์ม และตรวจสอบการทำงานของแม่บ้าน และ รปภ.
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
- พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน ผลิตสื่อการสอน บันทึกประวัติการฝึกอบรม และยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตร

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129476

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณบริษัท
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 14/02/2563

เลขที่ประกาศ : 126052

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 9450++

งานประจำ : 9450++ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. จัดหา/จัดซื้อ สินค้า ตามความต้องการขององค์กร
2. ประสานงานภายใน - ภายนอกบริษัท
3. ตรวจสอบเอกสารก่อนจัดส่งให้แผนกบัญชี
4. จัดทำรายงานประจำเดือน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 21/01/2563

เลขที่ประกาศ : 126053 เลขที่ประกาศ : 110802

ตำแหน่งงานว่างธุรการตลาด

ตำแหน่งงานว่างธุรการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ออกกิจกรรมนอกสถานที่
คีย์เอกสารส่งงานคูโบต้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110807

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินเชื่อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานสินเชื่อ

งานประจำ : เงินเดือน 9450++

งานประจำ : 9450++ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
บันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่และติดตามการประเมินสินเชื่อ จาก SKL เพื่อสรุปผลการอนุมัติ และทำการ Bookking สัญญาเพื่อให้ SKL
จัดส่งเงินค่าสินค้าให้กับบริษัท รวมถึงทำแฟ้มข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลลูกค้าต่อไป
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110800

ตำแหน่งงานว่างQuality Control

ตำแหน่งงานว่างQuality Control

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1. ประสานงานและติดต่อทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อช่วยให้การจัดกิจกรรมต่างๆขององค์กร
บรรลุตามเป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
2. รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และรายงานผู้บังคับบัญชา
3. บริการด้านข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกราย ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนและได้รับความพึงพอใจสูงสุด
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110804

ตำแหน่งงานว่างช่างบริการ

ตำแหน่งงานว่างช่างบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บ.

งานประจำ : 9,150 บ. บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ซ่อมบริการรถแทรกเตอร์คูโบต้า รถเกี่ยวคูโบต้า รถขุดคูโบต้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110805

ตำแหน่งงานว่างPlanner Manager

ตำแหน่งงานว่างPlanner Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ขายผลิตภัณฑ์รถแทรกเตอร์คูโบต้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 110803

ตำแหน่งงานว่างธุรการอะไหล่

ตำแหน่งงานว่างธุรการอะไหล่

งานประจำ : เงินเดือน 9,150 บ.

งานประจำ : 9,150 บ. บุรีรัมย์ สตึก นิคม
ขายอะไหล่คูโบต้าทุกรุ่น
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562
เลขที่ประกาศ : 110801

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
1.ออกสำรวจหาสถานที่จัดงาน ดังนี้
- งานโชว์แสดงสินค้า
- งานโมบายเซิร์วิส
2. ตั้งจุดรับลงทะเบียน เก็บข้อมูลลูกค้า พร้อมกับรวบรวม จัดทำรายงานผลการติดตามลูกค้า ที่ได้รับการลงทะเบียน
แต่ละตำบล / อำเภอ ในเขตพื้นที่ ดูแลรับผิดชอบ
3. เปิดตลาดจัดตั้งกลุ่มสินค้า Farmer Circle พร้อมติดตามผล บันทึกข้อมูล จัดทำรายงาน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 101474

ตำแหน่งงานว่างธุรการบริการ

ตำแหน่งงานว่างธุรการบริการ

งานประจำ : เงินเดือน 9450++

งานประจำ : 9450++ บุรีรัมย์ สตึก นิคม
รับแจ้งการบริการ
จ่ายงานให้ช่าบริการ
คีย์ข้อมูลงานบริการ

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 18/09/2562

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์