บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ บุรีรัมย์ หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด บุรีรัมย์ Ø
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์

ข่าวสารและบทความ

วิธีติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน

วิธีติดตามผลหลังจากการสัมภาษณ์งาน

การส่งข้อความติดตามหลังจากการสัมภาษณ์งาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีกฎพื้นฐานบางประการ ที่คุณควรปฏิบัติตาม เมื่อเขียนข้อความนี้ แต่คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเอง ...อ่านต่อ
วันที่ 01/07/2562 ชม 173 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 089394

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AP+AR+ต้นทุน (ประจำบุรีรัมย์)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี AP+AR+ต้นทุน (ประจำบุรีรัมย์)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
- จัดทำบัญชี รับเช็ค ออกใบเสร็จ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารด้านบัญชี ทำบัญชีต้นทุน
- งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088122

ตำแหน่งงานว่างProcess Leader (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างProcess Leader (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088124

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการผลิต (ประจำจ.บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 2 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
รับแผนการผลิต จัดทำใบสั่งผลิตล่วงหน้า เปิดใบสั่งผลิต ลงหน้างานเพื่อจัดเก็บเอกสารผลิต บันทึกข้อมูลการผลิต รายงานผลิตที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088121

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ตรวจสอบเอกสารเพื่อบันทึกทรัพย์สิน
คำนวณค่าเสื่อมราคา
ตรวจสอบและวิเคราะห์ รายงานภาษีซื้อ
ตรวจสอบใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง
จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานหักณที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53
รวบรวมภาษี ถูก หักณที่จ่าย
ตรวจสอบและ รวบรวมใบขนสินค้าขาออก


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088123

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 2 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์ (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 2 อัตรา / สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 5 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088120

ตำแหน่งงานว่างLine Leader (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างLine Leader (ประจำบุรีรัมย์ 2 อัตรา/ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
บริหารและจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ปรับปรุงและนำเสนอแนะแนวทางเพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087467

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก (ด่วนมาก) ประจำที่บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถตัก (ด่วนมาก) ประจำที่บุรีรัมย์ 1 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ขับรถตักทราย คุมเครื่องผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้นให้พร้อมใช้งาน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087475

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า FG

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า FG

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-รับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค สินค้าสำเร็จรูป
-ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087470

ตำแหน่งงานว่างช่าง Mold (เชื่อม)

ตำแหน่งงานว่างช่าง Mold (เชื่อม)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
เชื่อมประกอบแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087474

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานทำความสะอาด

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ดูแลรับผิดชอบทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณบริษัท
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087466

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 3 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ (ประจำ จ.บุรีรัมย์ 3 อัตรา/สาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 4 อัตรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
บริการขับรถคอนกรีตผสมเสร็จ เทคอนกรีตให้ลูกค้า
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087468

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถปูนผง (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถปูนผง (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
วิ่งรับ-ส่งปูนผง (ค่าเที่ยว)
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087479

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าและประปา (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟฟ้าและประปา (ประจำสาขาแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
รับผิดชอบงานแจ้งซ่อม ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งาน PM
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087477

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้าโรงงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-วางแผนการรับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค วัตถุดิบ อะไหล่ และอุปกรณ์ทั่วไป
-ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087471

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยเหมาะสมกับกำลังการผลิตและต้นทุนการผลิตขององค์กร
- รับผิดชอบในการควบคุมแจกจ่ายแผนการผลิตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนัดหมายประชุมเพื่อยืนยันแผนการผลิตให้เป็นปัจจุบัน
- วางแผนการผลิต ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- วางแผนการสั่งซื้อ เพื่อนำเข้าวัตถุดิบ และ แผนการผลิต WIP ให้เป็นไปตามแผนการผลิต
- วางแผนงานการจัดส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต (WIP) เ
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087472

ตำแหน่งงานว่างช่าง Mechanic (เครน)

ตำแหน่งงานว่างช่าง Mechanic (เครน)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
รับผิดชอบงานซ่อมเครน และ PM เครนให้พร้อมใช้งาน
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087473

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาและฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาและฝึกอบรม

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
- รับผิดชอบการติดต่อสื่อโฆษณา เก็บรวบรวมและคัดเลือกใบสมัคร สัมภาษณ์และคัดเลือก , เอกสารการจ้างงาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และติดตามผลการทดลองงาน /ผลการทำงานประจำปี แรงงานสัมพันธ์ และดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน เช่น เสื้อฟอร์ม และตรวจสอบการทำงานของแม่บ้าน และ รปภ.
- รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
- พัฒนาบุคลากรตามตำแหน่งงาน ผลิตสื่อการสอน บันทึกประวัติการฝึกอบรม และยื่นเอกสารขอรับรองหลักสูตร

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087478

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าโรงงาน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคลังสินค้าโรงงาน

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-รับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค วัตถุดิบ อะไหล่ และอุปกรณ์ทั่วไป

หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087469

ตำแหน่งงานว่างSale Admin

ตำแหน่งงานว่างSale Admin

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
ประสานงานขาย รับออร์เดอร์จาก Sale จัดทำใบเสนอราคา และงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087476

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการจัดเตรียม (สนับสนุนการผลิต)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการจัดเตรียม (สนับสนุนการผลิต)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง บุรีรัมย์
-รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
-วางแผนการรับ-จ่าย, การจัดเก็บ, ตรวจเช็ค วัตถุดิบในการผลิต
-ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ


หางานบุรีรัมย์ รับสมัครงานบุรีรัมย์ : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์
หางานบุรีรัมย์ สมัครงานบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ ฝึกงานบุรีรัมย์ งานชั่วคราวบุรีรัมย์ งานนอกเวลาบุรีรัมย์ งานประจำบุรีรัมย์ งานราชการบุรีรัมย์ งานต่างประเทศบุรีรัมย์ งานอื่นๆบุรีรัมย์